Materiały dot. utworzenia towarzystwa "Gmilat H...

CAHJP Code: 
HM2/8669.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. utworzenia towarzystwa "Gmilat Hesed" w Perehińsku

Date of item:

from: 
1936
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1133