Materialy dot. rejestracji, działalności i likw...

CAHJP Code: 
HM2/8668.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materialy dot. rejestracji, działalności i likwidacji towarzystw "Haszomer Hacair" i "Jüdischer Kulturverein J.L.Perec" w Żurawnie i "Gmilat Hesed" w Żydaczowie. Wykazy Komitetów.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
142
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1128