W sprawie zatwierdzenia budżetów gmin wyznaniow...

CAHJP Code: 
HM3/872.14
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia budżetów gmin wyznaniowych żydowskich w woj. stanisławowskim na lata 1933-1936: Kałusz, Bukaczowce, Łanczyn, Kuty, Tłumacz, Niżniów, Bursztyn, Żydaczów, Halicz, Zabłotów, Marjampol, Wojniłów, Bołszowce, Rozdól, Żurawno, Śniatyn, Delatyn, Peczeniżyn, Kołomyja oraz:-sprawozdania z lustraciji gmin wyznaniowych żydowskich w: Kałusz, Łanczyn, Niżniów, Zabłotów, Wojniłów, Śniatyn;- protokóly posiedzeń zarządów gmin żydowskich w: Obertyn, Bursztyn, Halicz, Marjampol, Delatyn, Tłumacz, Peczeniżyn;- lista płatników składki gminy wyznaniowej żydowskiej w Kutach w r. 1935;- w sprawie podania zarządu gminy żydowskiej w Niżniowie o podwyszenie opłat za ubój drobiu;- wykazy taks od uboju rytualnego gmin żydowskich w Zabłotowie, Peczeniżynie;- "zamknięcia rachunkowe z wykonania budżetu za lata.1933-1934 " gmin zydowskich: Tłumacz, Peczeniżyni wykaz wydatków nieprzewidzionyc (z zaznaczeniem imion) gminy żydowskiej w Tłumaczu;- wykaz członków zarządu gminy żydowskiej w Peczeniżynie.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
500
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2060