Korespondencja z powiatowymi starostwami woj. s...

CAHJP Code: 
HM2/8663.5
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Korespondencja z powiatowymi starostwami woj. stanisławowskiego dot. uboju rytualnego drobiu w Niżniowie, testamentu L. Klettera na rzecz instytucji dobroczynnych w Stanisławowie, zażaleń w związku z wyborami członków Komisji wyborczej w Zabłotowie i o ustanowienie praw własności w Rozdole.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
31
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2092