Materiały dot wyborów i zatwierdzenie na stanow...

CAHJP Code: 
HM2/8660.5
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot wyborów i zatwierdzenie na stanowisko rabinów i podrabinów w Gminach żydowskich: Tatarów, Gwożdziec, Rozdól, Żurawno.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
71
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2074