Sprawozdania dot. wyborów rabinów w Gminach wyz...

CAHJP Code: 
HM2/8660.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania dot. wyborów rabinów w Gminach wyznaniowych żydowskich w Kutach, Dolinie i Sokołowiej.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
111
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2061