1.Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/8653.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

1.Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia i działalności stowarzyszeń żydowskich w miejscowościach: Stanisławów, Bolechów, Żurawno, Kołomyja, Stryj i Dolina. 2.Okólniki i korespondencja dot. żydowskich organizacji gospodarczych i utworzenia Centrali we Lwowie. Wykaz członków tajnej organizacji "Jugend" w Kołomyji

Date of item:

from: 
1934
Size: 
80
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1082