„Inwentarz bierczy czynszów od chrześcijan i Ży...

CAHJP Code: 
HM2/9582.12
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

„Inwentarz bierczy czynszów od chrześcijan i Żydów rozdolskich za r. 1819”

Date of item:

from: 
1819
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.181, оп.1, д.712