Protokoły, sprawozdania, protesty, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9578.1
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, protesty, korespondencja i inne materiały dot. wyborów do Rady gminy żydowskiej w Birczie.Wykazy wybranych członków i głosujących.

Date of item:

from: 
1903
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.639, оп. 1, дд.175-177