Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat...

CAHJP Code: 
HM2/9575.2
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utrzymanie szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Sadagóra, Gurahumora, Storożiniec, Staneshti, Czerniowce, Suchostaw, Chorostków, Halicz, Marjampol, Jezupol, Ottynia, Kulików, Narajów, Uście Biskupskie, Krzywcze, Kudryńce, Okopy, Bircza (wykaz), Rybotycze, Żółkiew.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
122
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г.Львов, ф.156, оп. допол., д.2