Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat...

CAHJP Code: 
HM2/9574.4
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utrzymanie szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Sanok, Dobromil, Olesko, Szczerzec, Tłumacz, Brody, Czortków, Kimpulung, Bohorodczany, Budzanów, Dolina, Mielnica, Borszczów.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
82
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г.Львов, ф.156, оп.1, д.617