Listy starostw powiatowych dot. sprawozdań o st...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Listy starostw powiatowych dot. sprawozdań o stanie w gminach żydowskich za lata 1906-1907 w województwach: lwowskie, krakowskie, tarnopolskie, stanisławowskie. (brak sprawozdań).Zażalenie członków gminy żydowskiej w Przeworsku dot. stanu ekonomicznego gminy.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
90
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.869