Sprawozdania dot. utworzenia i zmiany granic gm...

CAHJP Code: 
НМ2/9508.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania dot. utworzenia i zmiany granic gmin żydowskich: Dąbrowa i Żabno; Zabłotów i Rożnów; Zniesienie; Turka i Łomna; Podhorodyszcze.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
25
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.867