Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Bóbrka, Brzozd...

CAHJP Code: 
HM2/9508.17
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Bóbrka, Brzozdowce, Strzeliska, Rozdól, Żydaczów, Uście, Stryj (z lat 1694-1780).

Date of item:

from: 
1694
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.167