Memorandum, sprawozdania, korespondencja i inne...

CAHJP Code: 
HM2/9493.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Memorandum, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot pogromu w Jodłowie.Sprawozdania, korespondencja i inne materiały w sprawie memoriału dra Leona Bandlera, adwokata z Tłumacza, dot. "traktowania ludności żydowskiej w Małopolsce ".Memorandum, protokoły, sprawozdania i inne materiały dot zażaleń na postępowanie władz administracyjnych w stosunku do Żydów w Żydaczowie, Żurawnie i Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
141
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.8, д.3162