Korespondencja w sprawie wydania koncesyi Dawid...

CAHJP Code: 
HM3/590.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wydania koncesyi Dawida Rappaporta za splawianie drzewa na rzece Bugu.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 22 707