Материалы о выборах и назначении предсeдателе...

CAHJP Code: 
HM3/605.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Материалы о выборах и назначении предсeдателей еврейских общин и раввинов, рассмотрение их персональных дел и жалоб. Materiały w sprawach wyborów prezesów zarządów i rabinów w gminach wyznaniowych Żydowskich Galicji (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1826
Size: 
172
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 85 2351