Książka likwidacji poboru czynszów i danin gmin...

CAHJP Code: 
HM3/586.07
Collection name: 
Materiały o majątkach szlacheckich
Original name: 

Książka likwidacji poboru czynszów i danin gminy Żydowskiej w Gwoźdcu(rejestry z imionami Żydów).

Date of item:

from: 
1837
Size: 
78
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 134 2 3Б 214