בית הכנסת בגבוז'דז'יץ – שער השמים: השפעת ספר הזוהר על האמנות והאדריכלות

Author: 
הובקה, תום
Publication title: 
בית הכנסת בגבוז'דז'יץ – שער השמים: השפעת ספר הזוהר על האמנות והאדריכלות
Source published in: 
אשל באר שבע, ד (1996), 263—316.
Publisher: 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
באר-שבע
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: 

In the Shadow of Empires: Synagogue Architecture in East Central Europe(Grundrisse, Bd. 13)

Author: 
Kravtsov Sergey R.
Publication title: 
In the Shadow of Empires: Synagogue Architecture in East Central Europe(Grundrisse, Bd. 13)
Publisher: 
Grünberg Verlag
Publishing place: 
Weimar
Date: 
2018
Publication Language: 

Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII - першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості

Author: 
Левкович, Наталія
Publication title: 
Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII - першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості
Publisher: 
Львівська національна академія мистецтв, Факультет історії та теорії мистецтва
Publishing place: 
Львів
Date: 
2016
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Practical art of Jews in Western Galicia from the 18th century through the first third of the 20th
century: typology, symbolism, unique artistry]

Символiка зодiакального кола в євруйському мистецтвi Схiдної Галичини XVIII - першої третини XX ст

Author: 
Levkovych, Nataliya
Publication title: 
Символiка зодiакального кола в євруйському мистецтвi Схiдної Галичини XVIII - першої третини XX ст
Source published in: 
Studia Żydowskie: Almanach, 6 (2016), 195-211.
Date: 
2016
Publication Language: 
Subjects: 

Artistic Features of Besamims in Eastern Galicia in the 18th – the First Third of the 20th Century

Author: 
Levkovych, Nataliya
Publication title: 
Artistic Features of Besamims in Eastern Galicia in the 18th – the First Third of the 20th Century
Source published in: 
Studia Żydowskie: Almanach, 5 (2015), 13-28.
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 

שער השמים הוא כאן: ירושלים לפני כיסא הכבוד בבתי כנסת

Author: 
אמר, אריאלה
Publication title: 
שער השמים הוא כאן: ירושלים לפני כיסא הכבוד בבתי כנסת
Source published in: 
ארץ-ישראל, כח (2007), 299—311.
Publisher: 
החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to wall paintings in a group of wooden synagogues and to illustrated
manuscripts in Eastern Galicia, in Jabłonów, Gwożdziec, Holasovice, and Tarnow.

Hasidim and the Habsburg Empire, 1788-1867

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Hasidim and the Habsburg Empire, 1788-1867
Source published in: 
Jewish History, 27, 2-4 (2013), 271-297.
Publisher: 
Springer
Publishing place: 
Dordrecht
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

On the Habsburg Empire's attitude toward Haisidism during the years 1788-1867, within this references to Yisroel Loebel, Naphtali Herz Homberg (274-277), Judah Leib Mieses (280, 282),
Naphtali Zevi Horowitz (Rubin) of Ropczyce, Zevi Elimelech Shapira of Dynow (284), Zevi Hirsch Eichenstein of Zhidachov (286-287), the rich merchant of Lemberg Jacob Glanzer (288-291), and Meir of Peremyshlany (291-292), and on the research of Raphael Mahler and Meir Balaban.

Jewish Art: A Modern History

Author: 
Baskind, Samantha and Larry Silver
Publication title: 
Jewish Art: A Modern History
Publisher: 
Reaktion Books
Publishing place: 
London
Date: 
2011
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the following figures (according to index): Shmuel Yosef Agnon, Mordecai Ardon, Martin Buber, Maurycy Gottlieb, Moïse Kisling, Ephraim Moses Lilien, Alfred Nossig, and Bruno Schultz.

Rediscovering Traces of Memory: The Jewish Heritage of Polish Galicia

Author: 
Webber, Jonathan, photographs by Chris Schwarz
Publication title: 
Rediscovering Traces of Memory: The Jewish Heritage of Polish Galicia
Publisher: 
The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Indiana University Press
Publishing place: 
Bloomington
Date: 
2009
Publication Language: 

Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.

Author: 
Левкович, Наталiя Я.
Publication title: 
Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.
Source published in: 
Вiсник Харкiвськоi державноi академii дизайну i мистецтв, 9 (2008), 177-186.
Publishing place: 
Харків
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Ceramics of Jewish community in Galicia in the 19th century and the beginning of the 20th century]