Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.

מחבר: 
Левкович, Наталiя Я.
כותרת הפרסום: 
Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.
מקור פורסם ב: 
Вiсник Харкiвськоi державноi академii дизайну i мистецтв, 9 (2008), 177-186.
מקום פרסום: 
Харків
תאריך: 
2008
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

[קרמיקה אומנותית של הקהילה היהודית בגליציה במאות ה-19 – ראשית ה-20]