W sprawie o wyborach do Rady Gminy żydowskiej w...

CAHJP Code: 
HM3/936/15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie o wyborach do Rady Gminy żydowskiej wyznaniowej w Sołotwinie. Zawierają listy wyborców i radnych, zażalenia na niepoprawnie składanie listów wyborczych, i inne.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
108
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.24, д.15464

По просьбе караимов Галича о предоставлении с...

CAHJP Code: 
HM3/650.13
Collection name: 
Администрация имений греко-католической метрополии
Original name: 

По просьбе караимов Галича о предоставлении строительных материалов для восстановления дома молитвы (кенасы) и жилых домов, пострадавших во время пожара (31.10.1913), с именами погорельцев.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.409, оп.1, д.1130

Interview with an Anonymous Informant, Tlumach (IF_Tlumach_09_02)

Undefined

Interview with Katerina Tanchak, Tlumach (IF_Tlumach_09_01)

Undefined

Interview with Volodymyr Grygoriev, Otyniia (IF_Otynya_09)

Undefined

Interview with Iosip [?] and other informants, Kalush (IF_Kalush_09_02)

Undefined

Interview with Hanna [?], Kalush (IF_Kalush_09_01)

Undefined

Interview with Ivan and Maria Shchepka, Horodenka (IF_Gorodenka_09_02)

Undefined

Interview with Mykhailo Dumanskyi, Horodenka (IF_Gorodenka_09_01)

Undefined

Interview with Stefan Sobol, Bolechow (IF_Bolehov_09_01)

Undefined