Іван Франко і єврейство =Iwan Franko wobec kwestii zydowskiej

Author: 
Mnich, Roman
Publication title: 
Іван Франко і єврейство =Iwan Franko wobec kwestii zydowskiej
Publisher: 
Instytut Kultury Regionalnej i Badan Literackich, imienia Franciszka Karpinskiego, Doktoratskolleg G
Publishing place: 
Siedlce
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: 

[Ivan Franko and Judaism]

Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.): монографія

Author: 
Гон, Максим, Олександр Постельжук
Publication title: 
Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.): монографія
Source published in: 
Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.): монографія
Publisher: 
Видавець Олег Зень
Publishing place: 
Rivne
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

[The formation and development of nation states: Jewish parties in Western Galicia and the
Ukrainian question (years 1918-1929): a monograph]

Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII - першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості

Author: 
Левкович, Наталія
Publication title: 
Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII - першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості
Publisher: 
Львівська національна академія мистецтв, Факультет історії та теорії мистецтва
Publishing place: 
Львів
Date: 
2016
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Practical art of Jews in Western Galicia from the 18th century through the first third of the 20th
century: typology, symbolism, unique artistry]

Символiка зодiакального кола в євруйському мистецтвi Схiдної Галичини XVIII - першої третини XX ст

Author: 
Levkovych, Nataliya
Publication title: 
Символiка зодiакального кола в євруйському мистецтвi Схiдної Галичини XVIII - першої третини XX ст
Source published in: 
Studia Żydowskie: Almanach, 6 (2016), 195-211.
Date: 
2016
Publication Language: 
Subjects: 

Соцiальна iнтеграцiя галицьких євреїв у другій половині XIX - на початку XX століття: вихід із гетто й розселення в міському прост

Author: 
Вовчко, Марія
Publication title: 
Соцiальна iнтеграцiя галицьких євреїв у другій половині XIX - на початку XX століття: вихід із гетто й розселення в міському просторі
Source published in: 
Judaica Ukrainica; Annual Journal of Jewish Studies, 4 (2015), 67-79.
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

[Social integration of Galician Jews in the second half of the 19th century and the beginning of the
20th century: Exit from the ghetto and settlement in the urban areas]

Євреї у Галичині в австрійський період (1772-1918 рр.)

Author: 
Монолатiй, Iван
Publication title: 
Євреї у Галичині в австрійський період (1772-1918 рр.)
Source published in: 
Возняк Тарас (Головний ред.), Гебрейський Львів, 150-169.
Publisher: 
Редакція журналу Ї
Publishing place: 
Львів
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jews in Galicia in the Austrian period (in the years 1772-1918)]

Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.

Author: 
Левкович, Наталiя Я.
Publication title: 
Художня керамiка еврейськоi громади Галичини XIX - початку XX ст.
Source published in: 
Вiсник Харкiвськоi державноi академii дизайну i мистецтв, 9 (2008), 177-186.
Publishing place: 
Харків
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Ceramics of Jewish community in Galicia in the 19th century and the beginning of the 20th century]

Проблема національного ренесансу євреїв Галичини у 20-ті рр. ХХ ст.

Author: 
Гон, Максим М.
Publication title: 
Проблема національного ренесансу євреїв Галичини у 20-ті рр. ХХ ст.
Source published in: 
Возняк Тарас (Головний ред.), Гебрейський Львів, 170-175
Publisher: 
Редакція журналу Ї
Publishing place: 
Львів
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The problematic national revival of Galician Jews in the 1920s]

Історична ґенеза галицького єврейства

Author: 
Великий, Iван
Publication title: 
Історична ґенеза галицького єврейства
Source published in: 
Возняк Тарас (ред.), Гебрейський усе-світ Галичини, 48 (2007), 11-17.
Publisher: 
Редакція журналу 'Ї'
Publishing place: 
Львів
Date: 
2007
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

["The historical creation of Galician Jewry"]

Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = K
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎ ‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Mu
Publishing place: 
Lviv
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Jews in Galicia and their culture]