Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców...

CAHJP Code: 
CD/374.18
Original name: 

 Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.
Wykaz chorych w szpitalu żydowskim.
Wykaz starców i kalek

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1926
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.15
Site collections: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej...

CAHJP Code: 
CD/374.17
Original name: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.13
Site collections: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-York...

CAHJP Code: 
CD/374.16
Original name: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-Yorku, który ofiarowałi pieniędzy na rzecz szpitala żydowskiego w m. Tarnopol

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1936
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.11
Site collections: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachun...

CAHJP Code: 
CD/374.15
Original name: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachunkowe za r.1930/31 szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol, podania o przyjęcie do pracy w szpitalu i nadanie zapomogi materialnej, oraz w sprawie testamentu po Józefie Zlizowi na rzecz spadkobierców i szpitala żydowskiego.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.7
Site collections: 

Podania  Dr. Bernarda Goldsteina, Dr. Abrahama ...

CAHJP Code: 
CD/374.14
Original name: 

Podania  Dr. Bernarda Goldsteina, Dr. Abrahama Menkesa i Dr. med. Markusa Vogelbauma o przyjęcie do szpitala żydowskiego w charakterze lekarzów.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.4
Site collections: 

W sprawie ubezpeczenia pensyjnego zatrudnionych...

CAHJP Code: 
CD/374.13
Original name: 

W sprawie ubezpeczenia pensyjnego zatrudnionych w szpitalu izraelickim i przytułisku dla starców i kalek w m. Tarnopol:
- Sala Binder, ksiegowa; karta ubezpieczniowa;
- Lola Gelber, pelęgniarka; karta ubezpieczniowa;
- Wilhelm Winkler, felczer; karta ubezpieczniowa;
- Józef Glücksman, stróz na cmentarzu nowym;
- Józef Brumm, stróz na cmentarzu starym;
- Dora Haliczer, pomocniczka kucharki.

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1930
Size: 
68
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.2
Site collections: 

Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondenc...

CAHJP Code: 
CD/374.12
Original name: 

Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. udziełenia finansowego na utrzymanie szpitalu żydowskiego w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1926
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.1
Site collections: 

По распоряжению Тернопольского губернатора о ...

CAHJP Code: 
CD/374.11
Original name: 

По распоряжению Тернопольского губернатора о выселении евреев за 5-ти верстную зону от р. Збруч из м-ка Подволочиск и сёл Скалатского уезда: Дорофеевка, Мыслова, Качановка, Старомещчизна, Ореховец.
Списки евреев.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1915
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.384, оп.1, д.35
Tags: 
Site collections: 

Переписка с Комитетом Общества для оказания п...

CAHJP Code: 
CD/374.07
Original name: 

Переписка с Комитетом Общества для оказания помощи еврейскому населению, пострадавшему от военных действий и финансовые документы о выделении денежной помощи для приобретения топлива бедному еврейскому населению в городах и местечках Тернопольского воеводства.
В деле- списки евреев, получивших помощь: Тернополь, Борщев.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1917
Size: 
80
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.322, оп.1, д.228
Site collections: 

Sprawozdania dot. wyborów delegatów  na XVII. K...

CAHJP Code: 
CD/374.05
Original name: 

Sprawozdania dot. wyborów delegatów  na XVII. Kongres sjonistyczny w miejscowościach: Budzanów, Trembowla, Janów, Strusów.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1931
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.390
Site collections: