העיתונות היהודית של גליציה ובוקובינה

הודות לעושרה מהווה העיתונות היהודית של גליציה ובוקובינה מקור בלתי אכזב להבנת התהליכים ההיסטוריים, הפוליטיים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים שפקדו את עם ישראל באזורים אלה בעת החדשה רבת התמורות. ודומה כי אין נושא, קטן כגדול, לקימום דמותן, מורשתן וזיכרונן של קהילות אלה, ולהבנת ההוויות הרוחניות של אנשיהן, אורחות חייהם, ערכיהם ואופקי מבטם, הנעדר מעיתונות זאת.

 

מאגר זה כולל כ-70 כותרים של כתבי עת יהודיים גליצאיים שהופיעו בכמאה השנים מראשית העיתונות היהודית בגליציה ב-1813 ועד ל-1918, עם סיום מלחמת העולם הראשונה ועמו תום תקופת השלטון האוסטרי. כותרים אלה נגישים במרשתת בגרסאות סרוקות, מלאות או חלקיות.

 

המאגר הוא חלק ממיזם בהכנה של תיעוד כלל כתבי העת של יהדות גליציה ובוקובינה, החל בתקופה האוסטרית וגמור בתקופה שלאחר השואה. המאגר כולל גם מאספים ופרסומים חד-פעמיים בעלי אופי עיתונאי, וכן כתבי עת ומאספים אשר הופיעו אמנם מחוץ לגבולותיהן של גליציה ובוקובינה, אך שעיסוקם בתפוצות אלה ו/ או שחלק ניכר מעורכיהם ומכותביהם באו משם.    

 

מרבית העותקים של כתבי העת הללו, עקב מלחמות העולם והשואה, נכחדו יחד עם העורכים, הכותבים והקוראים שלהם, וחלק מהכותרים לא שרדו כלל או שרדו באופן חלקי בלבד. מכאן חשיבות הכנת מאגר זה, המרכז מידע על עיתונים אלו, ובדגש על אלו מהם שכבר נסרקו ונגישים ברשת.

מהמאגר אפשר לאחזר מידע לפי הכותר, השפה, מקום הפרסום, שנות ההופעה ומילים כלליות. 

 

קרא עוד על תולדותיה של העיתונות היהודית בגליציה ובבוקובינה.

 

כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
דער יוד יהושע חנא רבניצקי, מיכאל ברקוביץ', יוסף לוריא קרקוב 1899 1902
דראהאביטשער צייטונג אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1883 1912
דרכי ציון קרקוב 1898 1898
האור צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש בוטושני, למברג 1882 1883
האשכול יעקב שמואל פוכס, עזריאל גינציג קרקוב 1898 1913
הזמן / רוח הזמן ראובן ברודס קרקוב 1890 1891
החלוץ יהושע השל שור למברג, ברסלאו, פרנקפורט 1852 1889
היהדות ראובן אשר ברודס, יהושע מזח למברג 1885 1885
היהודי הנצחי יוסף כהן צדק למברג 1865 1866
המבשר אברהם יצחק מנקיס, יוסף כהן צדק, דוד כהן צדק לבוב 1861 1867