יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
נבות, ענת בין המעשה הפוליטי-ציבורי למעשה העט : על דמותו המורכבת של דב סדן 2021
Tzoreff, Avi-Ram The Political Theology of the Feminine Jew and Anticolonial Criticism in the Writings of Yehoshua Radler-Feldman (R. Binyamin) dur 2021
שיפריס, נתן שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות 2021
הולצמן, אבנר שחרורה המאושר של הרוח מתוך הקיום החומרי: החיים כמשל אחרי שישים שנה 2021
ארליכמן, יעל שתיקת האדמה (ספרות עברית, עבר-הווה פרשנות ותרבות, סדרה חדשה) 2021
בן-נון, אדם סוחרי הספרים האשכנזים שביקרו בתימן בשנים תרפ"ז - תר"ץ 2021
גוטמן, ישראל זאב הקשר האמיץ בין הרה"ק בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש ואדמו"ר הקדוש רבי ישראל מסטאלין זיע"א 2021
קרן-קרץ, מנחם הקנאות פנים רבות לה: השקפותיהם ודרכי פעולתם של ארבעה רבנים הונגרים קנאים 2021
מנדל-אדרעי, חן סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית 2021
הרצוג, ישעיה וחיים רוזנראוך כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב שפירא מדרוהוביטש זצוק"ל 2914