הביבליוגרפיה של יהדות גליציה ובוקובינה: מכלולי מקורות עיקריים

א. ספרי יע"ץ, אנציקלופדיות, לקסיקונים, ביבליוגרפיות וקובצי ביוגרפיות:

1.       'כנסת ישראל' לשמואל יוסף פין (1886).

2.       'ספר זכרון לסופרי ישראל' (1889).

3.      הביבליוגרפיות על הספרות והעיתונות היהודית החדשות מאת ויליאם צייטלין (1891—1895), חיים דוד ליפא (1899) וברנרד וכשטיין (1930).

4.      'לעקסיקאן פון דער יודישער ליטעראטור און פרעסע' מאת זלמן רייזן (1914), ובמהדורתו המורחבת 'לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע' (1926—1929).

5.      'לקסיקון ציוני' לשמואל לייב ציטרון (1924).

6.      'מדינה וחכמיה' מאת גרשם בדר (1934).

7.      'אנציקלופדיה לספרות ישראלית וכללית' מאת ברוך קרופניק-קרוא (1942—1944).

8.      'מיין לעקסיקאן' מאת מלך רביץ' (1945—1982).

9.      'אנציקלופדיה לציונות' מאת משה קליינמן (1947).

10.  'האנציקלופדיה העברית' (1948—1995).

11.  'אלה אזכרה: אוסף תולדות קדושי ת"ש-תש"ה' (1956—1972).

12.  'אנציקלופדיה של הציונות הדתית', א-ו (1958—2001).

13.  'שרייבער פון מיין דור' מאת שלמה ביקל (1958—1970).

14.  'לכסיקון הספרות העברית החדשה' מאת גצל קרסל (1965—1967).

15.  'מלון הספרות החדשה העברית והכללית' מאת אברהם שאנן (1966).

16.   Werke von Autoren juedischer Herkunft in deutscher Sprache:‎ Eine Bio-Bibliographie  (1969).

17.  'עולם צעיר: אנציקלופדיה לספרות ילדים' מאת אוריאל אופק (1970).

18.   Encyclopedia Judaica (1971—1989).

19.  'ארץ וחכמיה (אוסטריה והונגריה)' מאת משה אונגרפלד (1974).

20.   'מאורי גליציה' למאיר וונדר (1978—2005).

21.   '100 יאר יידישע און העברעישע ליטעראטור אין קאנאדע' מאת ח"ל פוקס (1980).

22.   'לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים' (2014).

 

ב. עיתונות תקופתית: מאמרים וחלקי מאמרים על יהדות גליציה-בוקובינה, לקהילותיה ולאישיה, פירות מעבר שיטתי על מאות כותרים של עיתונות תקופתית יהודית (יומונים, שבועונים, ירחונים, רבעונים ושנתונים) שהופיעו בעיקר החל משלהי המאה ה-19, במיוחד בעברית וביידיש, אך גם בגרמנית ובאנגלית. כותרים אלו, הכוללים בחשבון כולל אלפי כרכים, מכסים את רוב הספרות התקופתית העיקרית בתחומי ההיסטוריה, המחקר, הספרות והתרבות בעברית וביידיש. 

 

ראה את הרשימה המלאה של כתבי העת (כתבי העת שנמשכת הופעתם מסומנים ב-*).

 

ג. אתר העיתונות היהודית ההיסטורית של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל-אביב: דרך אפשרות החיפוש לפי מילים בטקסט, מאגר זה סייע באיתור מאמרים נוספים מעבר לאלו שאותרו בכתבי העת שנבדקו שיטתית, ובהם למשל השבועונים העבריים הבולטים של המאה ה-29 (המגיד, המליץ, הצפירה) או העיתונות היומית בעברית וביידיש של המאה ה-20.  

ד. מאגר רמב"י – רשימת מאמרים במדעי היהדות: איתור מאמרים על אישים דרך מאגר חי ומתעדכן זה של ספרות מחקרית.

ה. ספרות עיונית:

ספרים, מאמרים, פרקים ותתי-פרקים מתוך אלפי ספרים ממגוון סוגות, ובהם מונוגרפיות היסטוריות, ספרים תורניים וספרים בתחומי התרבות והספרות היהודית, קובצי מאמרים, ספרי זיכרון לקהילות וספרי יובל וזיכרון לאישים. ספרות זאת אותרה בחיפושים בקטלוגים ועל מדפים, בספריות האוניברסיטאיות בארץ, ובראשן הספרייה הלאומית.