לידער און פאעמעס, ג'

Author: 
פרידמן, יעקב
Publication title: 
לידער און פאעמעס, ג'
Publisher: 
ישראל-בוך
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
מרק, יודל, 'יעקב פרידמאן ז"לס פאעטישע דאכטענישן און טראכטענישן' (323—360).
פודריאצ'יק, אליעזר, 'ביבליאגראפיע' (361—368).
'ביאגראפישע פרטים' (369—371).