יעקב פרידמאן און איציק מאנגער

Author: 
גרדה, חיים
Publication title: 
יעקב פרידמאן און איציק מאנגער
Source published in: 
די צוקונפט, 75 (1970), 11 (דצמבר), 418—420
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: