די דראמעס פון ה. סעקלער: ה. סעקלער. דראמען, אין צוויי בענד, פארלאג 'נחמיה', ניו יארק, 1925

Author: 
ניגר, שמואל
Publication title: 
די דראמעס פון ה. סעקלער: ה. סעקלער. דראמען, אין צוויי בענד, פארלאג 'נחמיה', ניו יארק, 1925
Source published in: 
צוקונפט, 31 (1926), 2 (פברואר), 126—128
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1926
Publication Language: