סאפרין האראצי

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
סאפרין האראצי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 316-315
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: