פרעזענטירונג פון י. ב. ביילין-פריזן

Publication title: 
פרעזענטירונג פון י. ב. ביילין-פריזן
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 48 (1986), 5—6 (מאי-יוני), 55—58
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

Including about awarding a literary prize to Martin Birnbaum