הפוגרום בלבוב (נובמבר 1918) במבוך היחסים בין היהודים לבין הפולנים והאוקראינים

Author: 
נצר, שלמה
Publication title: 
הפוגרום בלבוב (נובמבר 1918) במבוך היחסים בין היהודים לבין הפולנים והאוקראינים
Source published in: 
דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים, ט"ו-כ"ג באב תשמ"ט – 16—24 באוגוסט 1989, חטיבה ב, כרך ראשון: תולדות עם ישראל, 422—428.
Publisher: 
האיגוד העולמי למדעי היהדות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1990
Publication Language: 
Community: