דאס שטעדטעל גליניאנע

Author: 
הלפרן, חנוך
Publication title: 
דאס שטעדטעל גליניאנע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 2 (1943), 2 (אפריל), 8—10.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[The town Gliniany]

Community: