נר תמיד – יזכור לברודי: ספר זכרון לקהילת ברודי וסביבתה

Author: 
מלצר, אביב ואח' (ע')
Publication title: 
נר תמיד – יזכור לברודי: ספר זכרון לקהילת ברודי וסביבתה
Publisher: 
ארגון יוצאי ברודי בישראל
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1994
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: An Eternal Light - Brody in memoriam: A Memorial Volume to Brody and its Vicinity.

Community: