דער גאליציאנער בונד

Author: 
מ. פ.
Publication title: 
דער גאליציאנער בונד
Source published in: 
‫ 25 יאר (1897—1922): זאמלבוך געווידמעט דעם 25-יאריקן יובילעום פון דער יידישער ארבעטער באוועגונג
Publisher: 
די וועלט
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1922
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Galician 'Bund']