Korespondencja w sprawie protestów Meschla Knop...

CAHJP Code: 
HM3/1414.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów Meschla Knopfa z Ułanowa przeciw wymierzonego przez Starostwo datku wyznaniowego na rzecz Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1905
Size: 
46
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.561
Site collections: