Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Bukowsko z dołączeniem protokołów posiedzeń, dotyczacych omawiania projektu statutu, z wykazem nazwisk członków Rady gminnej i rabina Majera Spiry.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.432
Site collections: