Korespondencja w sprawie rozwiązania izraelicki...

CAHJP Code: 
HM3/1408.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozwiązania izraelickiej rady wyznaniowej w Bochni, z powodu nieukonstytuowania nowoobranej zwierchności gminnej.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1907
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.68
Site collections: