Korespondencja w sprawach zmiany i zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM3/1406.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zmiany i zatwierdzenia statutów izraelickich gmin wyznaniowych, decydujących kierunki dla napielnienia budżetów gminnych i wysokość datków domietykalnych w miastach: Ułaszkowce, Tarnopol, Chorostków.
Zawierają protokoły posiedzeń rady i budźet gminy żydowskiej w Ułaszkowcach.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
62
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.792
Site collections: