Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów cz...

CAHJP Code: 
HM3/1406.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw przeprowadzonym wyborom do zwierchności tych gmin z powodu przekrocenia ustawy i blądnych listów wyborczych z miast: Bobowa, Tuchów, Kulików, Jaworów, Bóbrka, Rudnik.
Zawierają protesty i zażalenia, dotyczące wyborów w gminach nieżydowskich.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
64
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.702
Tags: 
Site collections: