Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw winikom wyborów do rad gminnych i zarządów bożnic, zakazu zmiany statutów gminnych, imion i nazwisk własnych, z miast, t. III: Stanisławów, Nowy Targ, Klasno, Olkieniki, Jaworów, Milówka, Tarnobrzeg, Jordanów, Kołomyja, Gliniany, Budzanów, Drohobycz, Sokołów, Mielec, Podgórze. W sprawie:
- List rabina gminy żydowskiej Lwowa Jechezkela Caro, dotyczący zbadania żydowskiego imenia "Hersz";
- Rekurs Josefa Rotenberga przeciw zbadania jego ogólnego wykształcenia przy obsadzeniu posady rabina w Skole.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
142
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.630
Site collections: