Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od członków gmin żydowskich przeciwko: przeprowadzonym wyborom rady gmin wyznaniowych i zarządów bożnic, zawyszonym poborom domestykalnym i taksy pogrzebowej, nadużyc w prowadzeniu księg metrykalnych w miastach Galicji, t.III: Mościska, Brzeżany, Gorlice, Kolbuszowa, Bóbrka, Lisko, Drohobycz, Przemyśl, Strzyżow, Żydaczów, Sołotwina, Bukaczowce, Lubaczów, Rohatyn, Radomyśl, Tarnów, Strzyżów, Frysztak, Pruchnik, Założce, Zabłocie.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
143
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.433
Tags: 
Site collections: