Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia robotników żydowskich "Poalei-Zion" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7951
Organizations: 
Site collections: