Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem rady wyznaniowej w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie. Zawierają: wiadomości o przyjęciu na stanowisko praktykantów do I-ej szkoly żydowskiej nowych nauczycieli miedzy innymi Naftali Schippiera; wykaz grona nauczycielskiego I-ej szkoly wyznaniowej.
W sprawie również znajdują sie informacja o działalności szkoły miejskiej żenskiej im. Staszyca we Lwowie.

Date of item:

from: 
1885
  -  
to: 
1897
Size: 
86
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3450
Site collections: