Okólniki, protokoły, sprawozdania, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9260.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Okólniki, protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przylіczenia gminy żydowskiej w Kudryńcach do gminy w Mielnicy i gminy żydowskiej w Zawałowie do gminy w Podhajcach oraz samowystarczalności gmin żydowskich w Zaleszczykach, Tłustem i Uścieczku.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.1667
Site collections: