Sprawozdania, podania, korespondencja i inne ma...

CAHJP Code: 
HM2/9258.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania, podania, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia, zatwierdzenia statutu i wyborów zarządu oddziału stwowarzyszenia "Bar Kochba" w Olesku.

Statut (1912) i wykazy.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1939
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.287
Tags: 
Site collections: