Wykazy duchowieństwa różnych wyznań starostwa T...

CAHJP Code: 
CD/313.14
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wykazy duchowieństwa różnych wyznań starostwa Trembowlskiego, w tej liczbie wyznania mojżeszowego w miastach: Budzanów, Strusów, Trembowla.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.137
Tags: 
Site collections: