1. Egzemplarz gazety "Hajtige Najes" z Warszawy...

CAHJP Code: 
HM2/9245.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

1. Egzemplarz gazety "Hajtige Najes" z Warszawy, No.159, 12.7.1934.2. Korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Złoczowie dot. utworzenia oddziału "Merkaz Ruchani" w Olesku.3.Odezwa towarzystwa "Keren Kajemet L'Israel" we Lwowie nawołująca do dawania składek na wykupienie nowych obszarów w Eretz Israel.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп. 1, д.4469