Kontrakt na arendę browarni, mlynów, myta mosto...

CAHJP Code: 
HM2/8298.17
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Kontrakt na arendę browarni, mlynów, myta mostowego i korczem w m. Rozdół i wsiach Brzezina i Krupsko.

Date of item:

from: 
1731
Size: 
102
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.181, оп.2, д.1856