Wyciągi z Księgi akt ormiańskich m. Stanisławow...

CAHJP Code: 
HM2/8453.4
Collection name: 
Zbiory Ossolińskich
Original name: 

Wyciągi z Księgi akt ormiańskich m. Stanisławowa dot. handlu, arendy, pożyczek i in. spraw Żydów w m.m. Stanisławowie, Tyśmienicy, Śniatyniu, Haliczu.

Date of item:

from: 
1703
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ЛННБУ им. В. Стефаника, Р.О., ф.5, оп.1, д.1360/III